PR là gì

Mọi người hay nói là phải PR mạnh vào, phải PR đi. Vậy cho hỏi PR là gì vậy?
7 years ago
Asked 7 years ago
Sen

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
PR = Public relations = Quan hệ công chúng. (Ý ở đây là phải làm cho nổi tiếng trong công chúng)
Answered 7 years ago
Vân Anh

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.