Cv là gì

Xin việc chuẩn bị Cv. Vậy Cv là gì? Em cảm ơn
7 years ago
Asked 7 years ago
Phương Nam

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
CV = Curriculum Vitae = Lý lịch (hay dùng trong xin việc, đi học vv)
Answered 7 years ago
Vân Anh

Found Errors? Report Us.