G9 nghĩa là gì

G9 nghĩa là gì vì khi chat hay dùng G9 mà không biết ý gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Nông Dân

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
G9 = Good Night = Chúc ngủ ngon (cách viết tắt khi chat)
Answered 7 years ago
Vân Anh

G=good,9=nine đọc gần giống night->G9=Goodnight
Answered 7 years ago
Minh Hằng

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.