troll nghĩa là gì

Troll nghĩa là gì? là từ viết tắt hay nó có nghĩa gì trong Tiếng Việt?
6 years ago
Asked 6 years ago
Xuân Mai

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Troll là chơi khăm, chơi đểu. Ví dụ: Mày troll tao đấy à = mày chơi đểu tao đấy à
Answered 6 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login