"Sườn xào chua ngọt" dịch Tiếng Anh thế nào đây?

Đang định làm món "Sườn xào chua ngọt" cho người bạn mới sang VN chơi mà chưa biết dịch như thế nào cho đúng. Ai có cao kiến gì không?
7 years ago
Asked 7 years ago
Hương Ly

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sườn xào chua ngọt = Sweet and sour pork ribs (món này tôi rất khoái he he)
Answered 7 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.