"Miến lươn" tiếng Anh dịch như thế nào?

Định viết menu bằng tiếng Anh cho khách nước ngoài mà món "Miến lươn" chưa biết dịch như thế nào? Anh chị nào biết chỉ giúp.
7 years ago
Asked 7 years ago
Nghệ An

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Một số ngưởi dịch là Eel soya noodles. Tuy nhiên cách dịch đó chưa sát nghĩa. Miến được làm từ củ cây dong, sắn, hay gạo. Tuy nhiên có 1 đặc điểm của miến là nó gần trong suốt. Do đó ta dịch la Eel cellophane noodles
Answered 7 years ago
Anh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.