"Bún đậu mắm tôm" tiếng Anh dịch như thế nào?

"Bún đậu mắm tôm" món này Tiếng Anh mình chưa biết dịch sang tiếng Anh như thế nào. Bún là noodle, đậu là bean hay toufu? mắm tôm thì biết rồi shrimp paste. Nhưng dịch sao cho sát nghĩa? Help!!!
7 years ago
Asked 7 years ago
Hương Hương

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Cold rice vermicelli with tofu and shrimp paste hoặc đơn giản hơn là Tofu rice vermicelli (noodles) with shrimp paste
Answered 7 years ago
Tu Be De

Bun dau mam tom
Answered 3 years ago
Khánh

Found Errors? Report Us.