"Thịt chó mắm tôm" tiếng Anh dịch ntn?

Muốn giải thích với ông bạn nước ngoài món "Thịt chó mắm tôm" mà không biết dịch ntn cho phù hợp. Ai đó giúp với
6 years ago
Asked 6 years ago
Hương Hương

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Mình nghĩ bạn nên để nguyên tên " Thit cho mam tom" coi như từ mượn rồi giải thích ingredients cho họ, như kiểu: Dog meat and traditional shrimp paste Sorry lần đầu vào diễn đàn mình trả lời lộn chỗ
Answered 6 years ago
Nguyễn Đức Nam

Đại loại dịch là: Dog meat with shrimp paste
Answered 6 years ago
Lý Luận

Please register/login to answer this question.  Click here to login