"khúc mắc" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "khúc mắc" tiếng anh nói như thế nào?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Khúc mắc từ đó là: Hitch, difficulty.
Answered 4 years ago
Rossy

Khúc mắc là không giản di, vây tiếng Anh là complexity, chứ ko thể dich là "diificulty", vì difficulty chỉ có nghĩa là khó khăn
Answered one year ago
Lam nguyen