"khúc mắc" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "khúc mắc" tiếng anh nói như thế nào?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Khúc mắc từ đó là: Hitch, difficulty.
Answered 4 years ago
Rossy

Khúc mắc là không giản di, vây tiếng Anh là complexity, chứ ko thể dich là "diificulty", vì difficulty chỉ có nghĩa là khó khăn
Answered 9 months ago
Lam nguyen