"Càng đông càng vui" dịch như thế nào?

"Càng đông càng vui" tiếng Anh dịch như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Bip

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Càng đông càng vui = The more the merrier.
Answered 5 years ago
Zero