"không đủ khả năng làm việc" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "không đủ khả năng làm việc" dịch sang tiếng anh như thế nào? Đa tạ nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Không đủ khả năng làm việc từ tiếng anh đó là: unemployable
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.