Are you an airhead? dịch như thế nào?

Are you an airhead? dịch như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Trang

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Are you an airhead? Câu này thường dùng trong lúc tức giận, mắng ai đó, kiểu như là không có não à, không có óc à ban ạ
Answered 7 years ago
Diệp

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.