Cách hỏi thăm như "How are you?"

Bạn nào giỏi tiếng Anh chỉ cho mình vài câu khác cũng dùng để chào hỏi như câu "How are you?" với. Thank nhé!
7 years ago
Asked 7 years ago
Bình

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Mình biết một vài câu như thế này, bạn có thể tham khảo nhé: 1. Any news? (Có tin gì không?) 2. What’s news? (Có gì mới không?) 3. What’s the news? (Có tin gì mới không?) 4. What’s the latest? (Có tin gì mới nhất không?) 5. Still alive? (Vẫn sống bình thường chứ?) 6. Still alive and kicking? (Vẫn sống yên ổn chứ?) 7. Are you well? (Anh/chị vẫn khỏe chứ?) 8. In good shape, are you? (Khỏe mạnh chứ?) 9. Are you feeling all right today? (Hôm nay anh/chị khỏe chứ?) 10. Are you better now? (Bây giờ khá hơn rồi chứ?)
Answered 7 years ago
Quang Anh

1. How are you? (Anh/chị sức khỏe thế nào?) 2. How have you been lately? (Dạo này sức khỏe thế nào?) 3. How are you feeling? (Anh/ chị sức khỏe thế nào?) 4. How are you going? (Anh/chị vẫn bình an chứ?) 5. How are you keeping? (Vẫn bình an vô sự chứ?) 6. How are you getting on? (Vẫn đâu vào đấy chứ?) 7. How are you getting along? (Vẫn đâu vào đấy chứ?) 8. How’s life? (Cuộc sống thế nào?) 9. How’s life treating you? (Cuộc sống vẫn bình thường chứ?) 10. How are things? (Mọi việc thế nào?)
Answered 7 years ago
Quang Anh

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.