"Got a minute?" câu này dịch thế nào?

"Got a minute?" mình không rõ câu này dịch như thế nào, bạn nào biết chỉ cho mình với :)
7 years ago
Asked 7 years ago

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Câu này dịch là "Rảnh không?", "Có thời gian không?" bạn nhé.
Answered 7 years ago
Phương

Found Errors? Report Us.