PHÂN BIỆT "Violet - Violate - Violent - Violin"

mấy từ này trông như family word ý, mấy bạn phân biệt giùm mình đi
9 years ago
Asked 9 years ago
Thành

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Violet (adj,n): thuộc màu tím, màu tím Violate (adj): hung dữ, hung bạo, mãnh liệt Violent (n): cây đàn vĩ cầm Violin (v): vi phạm, làm trái pháp luật
Answered 9 years ago
Khánh

Please register/login to answer this question.  Click here to login