"hu hu" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "hu hu" dịch thế nào sang tiếng anh? Thank you so much.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hu hu từ đó là: (Khóc hu hu) To weep noisily
Answered 7 years ago
Rossy

Huhu hay hic hic trong tiếng anh là boo hoo hoặc waaaaa.... đó bạn. Nhưng nó hơi trẻ con nên mình thường dùng ohh, that's sad..... 038 96 96 963 zalo mình có j nt trao đổi nhé ^^
Answered one year ago
Minh phong

Found Errors? Report Us.