"hiệp định tránh đánh thuế hai lần" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "hiệp định tránh đánh thuế hai lần" nói thế nào trong tiếng anh? Thanks.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đó là: double taxation agreements
Answered 4 years ago
Rossy

Agreement on Double taxation avoidance bạn nhé
Answered 4 years ago
Chi Nguyễn

Rossy dịch đúng rồi. Học AV sợ nhất là dịch từng từ Việt sang Anh. Agreement on Double taxation avoidance là cách dịch VN 100%.
Answered 4 years ago
Anh

Agreement on Double taxation avoidance bạn nhé
Answered 4 years ago
Chi Nguyễn

Rossy dịch đúng rồi. Học AV sợ nhất là dịch từng từ Việt sang Anh. Agreement on Double taxation avoidance là cách dịch VN 100%.
Answered 4 years ago
Anh