"hệ giằng hình tam giác" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "hệ giằng hình tam giác" dịch sang tiếng anh thế nào? Thanks.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hệ giằng hình tam giác từ đó là: triangulated bracing
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login