"hệ điều hành đĩa/ bộ nhớ ảo" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "hệ điều hành đĩa/ bộ nhớ ảo" dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you so much.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hệ điều hành đĩa/ bộ nhớ ảo dịch sang tiếng anh là: DOV/ VS (Disk Operating System/ Virtual/ Storage)
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login