"hệ dẫn hướng quán tính sóng vô tuyến" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "hệ dẫn hướng quán tính sóng vô tuyến" tiếng anh nói như thế nào? Thank you.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hệ dẫn hướng quán tính sóng vô tuyến dịch sang tiếng anh là: radio inertial guidance system
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login