"hệ (thống) tuần hoàn nước" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "hệ (thống) tuần hoàn nước" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hệ (thống) tuần hoàn nước từ tiếng anh đó là: water circulating system
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login