"hệ (thống) thông gió tiêu chuẩn" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "hệ (thống) thông gió tiêu chuẩn" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hệ (thống) thông gió tiêu chuẩn dịch là: standard ventilation service
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login