"hệ (thống) thông gió" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "hệ (thống) thông gió" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hệ (thống) thông gió dịch sang tiếng anh là: ventilation plant
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login