"hệ (thống) làm lạnh kiểu phun" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "hệ (thống) làm lạnh kiểu phun" dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you so much.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hệ (thống) làm lạnh kiểu phun từ đó là: spray refrigeration system
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login