"hệ (thống) điều hòa không khí mùa đông" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "hệ (thống) điều hòa không khí mùa đông" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hệ (thống) điều hòa không khí mùa đông dịch là: winter air conditioning system
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login