"hệ (thống) điều hòa không khí chân không" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "hệ (thống) điều hòa không khí chân không" tiếng anh là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hệ (thống) điều hòa không khí chân không từ đó là: vacuum air-conditioning plant
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login