"hậu tố chỉ nguồn gốc hay sự phát triển" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "hậu tố chỉ nguồn gốc hay sự phát triển" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hậu tố chỉ nguồn gốc hay sự phát triển từ tiếng anh đó là: genesis
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login