"hạt trương nở" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "hạt trương nở" dịch sang tiếng anh như thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hạt trương nở từ đó là: swollen granule
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login