"hạt nhân khởi đầu" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "hạt nhân khởi đầu" tiếng anh là từ gì? Thanks.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hạt nhân khởi đầu tiếng anh đó là: original nucleus
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login