"hạt đúc tôi" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "hạt đúc tôi" tiếng anh nghĩa là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hạt đúc tôi từ đó là: chill cast shot
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login