"hấp thụ trên (tới) hạn" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "hấp thụ trên (tới) hạn" tiếng anh nghĩa là gì? Đa tạ nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hấp thụ trên (tới) hạn đó là: noise absorption
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login