"hấp thụ môi chất lạnh" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "hấp thụ môi chất lạnh" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hấp thụ môi chất lạnh từ tiếng anh đó là: refrigerant absorption
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login