"hào xả nước" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "hào xả nước" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hào xả nước từ đó là: channel spillway
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login