"hành trình ngược (đạo hàng)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "hành trình ngược (đạo hàng)" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hành trình ngược (đạo hàng) dịch sang tiếng anh là: reciprocal course
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login