"hành trình lùi nhanh" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "hành trình lùi nhanh" dịch sang tiếng anh thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hành trình lùi nhanh dịch sang tiếng anh là: fast return
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login