"hành trình làm việc đi lên (máy xọc răng)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "hành trình làm việc đi lên (máy xọc răng)" tiếng anh là gì? Đa tạ nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hành trình làm việc đi lên (máy xọc răng) là: pull stroke
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login