"hành trình khô của máy nén thiết bị lạnh" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "hành trình khô của máy nén thiết bị lạnh" tiếng anh nghĩa là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hành trình khô của máy nén thiết bị lạnh từ tiếng anh đó là: dry expansion
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login