"hành trình có áp lực không đổi (máy tán đinh)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "hành trình có áp lực không đổi (máy tán đinh)" dịch sang tiếng anh như thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hành trình có áp lực không đổi (máy tán đinh) từ đó là: uniform pressure stroke
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login