"hành lý ký gửi" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "hành lý ký gửi" nói thế nào trong tiếng anh?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hành lý ký gửi từ đó là: registrated baggage
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login