"hành lang/đường dưới mái vòm" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "hành lang/đường dưới mái vòm" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hành lang/đường dưới mái vòm dịch sang tiếng anh là: arcade
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login