"hành lang pháp lý" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "hành lang pháp lý" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hành lang pháp lý từ tiếng anh đó là: legal corridor
Answered 4 years ago
Rossy