"hành lang không khí nóng" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "hành lang không khí nóng" tiếng anh là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hành lang không khí nóng đó là: hot-air corridor
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login