"hành động hoặc không hành động" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "hành động hoặc không hành động" dịch sang tiếng anh thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hành động hoặc không hành động dịch sang tiếng anh là: act of omission
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login