"hành động đình công (có tính tự phát)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "hành động đình công (có tính tự phát)" dịch thế nào sang tiếng anh?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hành động đình công (có tính tự phát) từ tiếng anh đó là: work stoppage
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login