"hành động bãi công, cuộc đình công" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "hành động bãi công, cuộc đình công" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hành động bãi công, cuộc đình công dịch sang tiếng anh là: strike action
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login