"hãng/phương tiện chuyên chở trên bề mặt" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "hãng/phương tiện chuyên chở trên bề mặt" tiếng anh là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hãng/phương tiện chuyên chở trên bề mặt dịch là: surface carrier
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login