"hàng ứ đọng" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "hàng ứ đọng" nói thế nào trong tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàng ứ đọng từ tiếng anh đó là: dead stock
Answered 6 years ago
Rossy

Aging stock hay overstock
Answered 5 years ago
Jack nguyen

Please register/login to answer this question.  Click here to login