"hàng trữ không đủ" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "hàng trữ không đủ" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàng trữ không đủ đó là: short supply of stock
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login