"hàng tên tác giả (trên bài báo)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "hàng tên tác giả (trên bài báo)" dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàng tên tác giả (trên bài báo) đó là: byline
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login