"hàng rời (như than, cát...)" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "hàng rời (như than, cát...)" tiếng anh là gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàng rời (như than, cát...) dịch là: bulk cargo
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login